วิธีดูแลตัวเอง หากเป็นมะเร็งเต้านม

‘มะเร็งเต้านม’ ภัยเงียบของผู้หญิงวัยไหน? ขึ้นชื่อว่า ‘มะเร็ง’ ทุกชนิดน่ากลัวหมดนะคะ และภัยเงียบที่คุกคามคุณผู้หญิงในแต่ละปีก็มีมากอย่าง มะเร็งปากมดลูก และ ‘มะเร็งเต้านม‘ ที่พอคุณสาวๆ หลายท่านตรวจพบก็จะใจแป้วลงทุกราย และไม่อยากที่จะมีชีวิตอยู่นั่นเอง นอกจากนี้มะเร็งเต้านมยังมีระยะของมันเหมือนกับมะเร็งอื่นๆ เช่นกัน   ถึงแม้มันจะน่ากลัว แต่ก็มีวิธีการรักษาหากรู้เร็ว และสามารถควบคุมชะลอไม่ให้มะเร็งเติบโตโดยไว โดยข้อมูลเราได้มาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และช่วงวัยไหนบ้างที่ควรเริ่มตรวจได้แล้ว และถ้าหากเป็นมะเร็งเต้านม จะมีวิธีดูแลตัวเองได้อย่างไร     1. การเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ การตรวจเกี่ยวกับโรคมะเร็งอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้ตรวจพบโรคมะเร็งและรับการรักษาได้แต่เนิ่นๆ สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการ เอกซเรย์เต้านม (Mammogram) การคลำเต้านมด้วยตนเอง หรือการตรวจอื่นๆ เช่น การตรวจโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)   2. เมื่อรู้ตัวว่าเป็นแล้วควรผ่าตัดเต้านมทั้งสองข้างออก หรือข้างใดข้างหนึ่งที่เป็น แต่ส่วนใหญ่แพทย์จะให้ตัดออกทั้งสอง เพราะศูนย์ถ่วงจะได้เท่ากันอย่างทันท่วงที เพราะว่าเซลล์มะเร็งของเต้านมเติบโตไวมาก แต่การผ่าตัดนี้ก็ยังไม่สามารถผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อที่มีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งออกได้ทั้งหมด ทำให้ยังมีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งอยู่นะคะ ขั้นตอนต่อไปก็อยู่ที่แพทย์ที่จะใช้เคมีบำบัดต่อไป   3. หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ ความอ้วน การใช้ยาคุมกำเนิด การกินอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพก็ช่วยได้   4. การใช้ยาทาม็อกซิเฟน (Tamoxifen) ที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดเป็นมะเร็งเต้านม และราลอกซิฟีน (Raloxifene) มีการศึกษาขนาดใหญ่ของ สถาบันมะเร็งสหรัฐอเมริกาพบว่า สามารถลดอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมในกลุ่มวัยใกล้หมดประจำเดือนได้     ช่วงวัยที่ควรตรวจหา ‘มะเร็งเต้านม’ ควรตรวจเมื่อมีอายุเท่าไหร่? 1. ผู้ที่มีอายุระหว่าง 35–39 ปี ควรได้รับการตรวจแมมโมแกรมเพื่อตรวจดูว่ามีความผิดปกติของเต้านมหรือไม่? 2. ผู้ที่มีประวัติในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมควรได้รับการทำแมมโมแกรม โดยเริ่มทำตั้งแต่อายุเท่าที่ญาติใกล้ชิด สายตรง (แม่ พี่สาว) ไม่ควรชะล่าใจหากมีคนในครอบครัวเป็นนะคะ 3. ผู้ที่มีอายุระหว่าง 40–49 ปี ควรได้รับการทำแมมโมแกรมทุกๆ 1–2 ปี 4. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ควรได้รับการทำแมมโมแกรมทุกปีเพื่อไม่ให้สายเกินแก้ค่ะ   หมายเหตุ การตรวจแมมโมแกรมคืออะไร? คือการตรวจหาโรคมะเร็งเต้านมด้วยรังสีชนิดพิเศษ มีลักษณะคล้ายกับการเอกซเรย์ โดยจะถ่ายรูปเต้านมข้างละ 2 รูป วิธีนี้เป็นวิธีที่สามารถตรวจพบเซลล์มะเร็งได้แม้ในระยะเริ่มแรก และตรวจหาหินปูนที่มีลักษณะผิดปกติ ซึ่งใช้เวลาการตรวจไม่นานค่ะ         วิธีรักษามะเร็งเต้านม 1. การผ่าตัด โดยทั่วไปการผ่าตัดมะเร็งเต้านมจะหมายถึงการผ่าตัดอวัยวะ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนเต้านมและต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย 2. เคมีบำบัด 3. ฉายรังสี 4. ยาต้านฮอร์โมน 5. ยามุ่งเป้า (ยาที่ออกฤทธิ์จำเพาะต่อเซลล์มะเร็งโดยตรง)   ทุกวัยมีโอกาสเป็นเท่าๆ กันนะคะ อย่างที่บอกมีปัจจัยต่างๆ แตกต่างกันไป พอเริ่มอายุย่างเข้า 30 ปี ก็ควรตรวจได้แล้ว และควรจะคลำหาด้วยวิธีง่ายๆ ดีกว่ามาพบเจอและเป็นในขั้นที่รุนแรงมากๆ จนรักษาไม่ได้ค่ะ……         ขอบคุณที่มา >> thairath

Support by |Nolvadex