ความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทย

มาทำความรู้จักกับ…โรคมะเร็งเต้านมให้มากขึ้นกันดีกว่า

โรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย จากข้อมูลทะเบียนมะเร็งของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รายงานว่ามีผู้หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ 20,000 คนต่อปี หรือ 55 คนต่อวันที่สำคัญพบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมมีการเพิ่มมากขึ้นทุกปี สามารถพบได้ตั้งแต่อายุ 20 ปี ขึ้นไป โดยมีช่วงอายุที่พบบ่อยที่สุดคือ 35-55 ปี

 

มะเร็งเต้านม คืออะไร?
มะเร็งเต้านม เริ่มต้นเกิดจากความผิดปกติที่เซลล์จากเซลล์ เยื่อบุท่อน้ำนมส่วนปลายของเต้านม แบ่งตัวเพิ่มจำนวนแบบผิดปกติขึ้นจนโตเป็นก้อน กลุ่มของเซลล์มะเร็งดังกล่าวจะเติบโตแล้วลุกลามเข้าสู่เนื้อเยื่อข้างเคียง จากนั้นก็มีการลุกลามแพร่กระจายไปสู่อวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย มะเร็งชนิดนี้พบได้มากในเพศหญิงแต่ก็สามารถพบมากในเพศชายเช่นเดียวกัน

 

 

สาเหตุของมะเร็งเต้านม
ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้พบมะเร็งเต้านมมากขึ้น แต่พบว่าความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามความเจริญของบ้านเมืองที่มากขึ้นด้วย นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการใช้ชีวิต (life style change) ที่ออกไปในแนวใกล้เคียงกับประเทศตะวันตกกันมากขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น การบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันมากขึ้น ได้แก่ อาหารฟาสต์ฟูดทั้งหลาย การลดการบริโภคอาหารพวกผัก ผลไม้ การใกล้ชิดกับสารก่อมะเร็งมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมลพิษในท้องถนน สารปนเปื้อนในอาหาร มลพิษในสิ่งแวดล้อมต่างๆ ความเครียด การขาดการออกกำลังกาย ภาวะอ้วน มีไขมันสะสมในร่างกายมากเกิน การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า การเปลี่ยนแปลงของภาวะการเจริญพันธุ์ เช่น คนรุ่นใหม่มีประจำเดือนครั้งแรกมาเร็วขึ้นกว่าเดิม การเป็นโสด ไม่มีบุตร หรือการตั้งครรภ์ครั้งแรกกันในอายุที่มากขึ้น การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้อยลง การใช้ยาคุมกำเนิด/ฮอร์โมนทดแทนในหญิงวัยทองกันมากขึ้น เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมในผู้หญิงยุคใหม่ทั้งสิ้น

 

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านม

เป็นเพศหญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป
ประวัติเป็นมะเร็งเต้านม โดยเคยเป็นมะเร็งเต้านมมาแล้ว หรือญาติพี่น้องมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านม
การใช้ฮอร์โมนเพศ ยาคุมกำเนิด
ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานโดยไม่มีบุตร หรือคลอดบุตรคนแรกเมื่ออายุมากกว่า 30 ปี
อายุเมื่อเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรก และอายุที่หมดประจำเดือน คือ เริ่มมีประจำเดือนตั้งแต่อายุน้อย (<12 ปี) และหมดประจำเดือน เมื่ออายุมาก (>50 ปี)
ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ผู้ที่มีฐานะดีจะพบมะเร็งเต้านมสูงกว่าเพราะมีโอกาสบริโภคอาหารหลากหลายที่ไม่มีผลดีต่อสุขภาพ หรืออาจเป็นผลจาก

ความเครียดจากการทำงาน
ขาดการออกกำลังกาย
เคยเป็นโรคบางชนิดของเต้านม
สตรีซึ่งหมดประจำเดือนแล้ว และมีน้ำหนักมาก
มะเร็งเต้านมสามารถป้องกันได้หรือไม่
โรคมะเร็งเต้านมยังไม่สามารถป้องกันได้

 

 

ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถหลีกเลี่ยงหรือควบคุมได้

ภาวะอ้วน : ภาวะอ้วนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ถึงแม้รังไข่จะหยุดสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้ว แต่ก็พบว่ายังมีปริมาณฮอร์โมนอยู่ในระดับต่ำที่ถูกสร้างจากเนื้อเยื่อไขมันในร่างกาย ดังนั้นหากมีภาวะอ้วนก็จะทำให้ร่างกายมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มสูงขึ้น จึงเพิ่มความเสี่ยง ภาวะอ้วนในผู้หญิงวัยที่มีประจำเดือนอยู่ไม่ถือเป็นปัจจัยเสี่ยง กลับกันความอ้วนอาจลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมในผู้หญิงที่ยังมีประจำเดือนได้
อาหาร : ควรบริโภคอาหารประเภท พืชผัก ผลไม้ ร่วมกับหลีกเลี่ยง อาหารประเภทไขมัน เนื้อสัตว์ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมได้

 

การออกกำลังกาย : แนะนำให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสอ 45-60 นาที 4-5 วันต่อสัปดาห์
การดื่มเครื่องดื่มอัลกอฮอล์
การสูบบุหรี่
การทานยาเม็ดคุมกำเนิด
การทานเสริมฮอร์โมนในสตรีวัยทอง
ความเครียด

 

การป้องกันวิธีที่ดีที่สุดคือ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม การทำแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์ เพื่อที่จะวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

 

 

 

 

ขอบคุณที่มา >> samitivejhospitals

Support by |Nolvadex