Ribociclib ประโยชน์สตรีวัยหมดประจำเดือนที่เป็นมะเร็งเต้านมขั้นสูง

Ribociclib (Kisqali) ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตที่ไม่มีชีวิตชีวา (PFS) ในหญิงวัยก่อนหน้าหรือในช่วงตั้งครรภ์ที่มีฮอร์โมนเพศชายที่ติดเชื้อ HER2-negative progressive หรือแพร่กระจายมะเร็งในครรภ์ ผลการค้นหาได้รับการจัดการแบบข้ามกลุ่มผู้ป่วย การค้นพบเหล่านี้จากเวที III MONALEESA-7 เบื้องต้นได้รับการจัดแสดงในงานประชุมมะเร็งเต้านมในไมอามีในปี พ.ศ. 2561 ผู้ป่วยที่ได้รับยา MONALEESA-7 กับยา ribociclib ยับยั้ง CDK4 / 6 ในการผสมผสานกับ tamoxifen หรือ inhibitor aromatase nonsteroidal (NSAI, letrozole หรือ anastrozole) นอกเหนือจาก goserelin (n = 335) หรือการรักษาต่อมไร้ท่อนอกเหนือจาก goserelin (n = 337) คนที่เข้ารับการตรวจโดยทั่วไปพบว่า PFS กลางเท่ากับ 23.8 เดือนสำหรับแขน ribociclib และ 13.0 เดือนสำหรับแขนควบคุม (HR, 0.553, 95% CI, 0.441-0.694; P 12 เดือนสำหรับ 52.5% ของผู้ป่วย สูตรการสำรวจประกอบด้วยการจัดช่องปาก ribociclib วันละครั้งที่ 600 มก. tamoxifen ที่ 20 mg หรือ letrozole ที่ 2.5 mg หรือ anastrozole ที่ 1 มก. และฉีดเข้าใต้ผิวหนังของ goserelin ที่ 3.6 มก. ทุกๆ 28 วัน การรักษาด้วย Ribociclib ได้รับการควบคุมเป็นเวลา 3 สัปดาห์ตามด้วยการหยุดพักหลายสัปดาห์ ข้อดีของ PFS กับ ribociclib คือเมื่อเปรียบเทียบกับสารตัวยับยั้ง CDK4 / 6 กับ tamoxifen หรือ NSAI สำหรับผู้ป่วย 87 รายที่ได้รับ ribociclib / tamoxifen พบว่าคนไข้ที่เข้ารับการรักษา tamoxifen ที่ได้รับ tamoxifen เท่ากับ 13.1 (95% CI, 16.6-24.7) และ 22.2 HR, 0.585, 95% CI, 0.387-0.884) ในกลุ่มผู้ป่วย 248 คนที่ได้รับ ribociclib นอกเหนือไปจาก NSAI พบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจเทียม (NSAI) มีอายุระหว่าง 27.5 เดือน (95% CI, 19.1 ถึงไม่เข้าร่วม) และ 13.8 เดือน (95% CI, 12.6-17.4) เพื่อรักษาปลอม (HR, 0.569, 95% CI, 0.436-0.743) ข้อดีของ Ribociclib PFS มีความสัมพันธ์กันมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ที่ระบุไว้ล่วงหน้า ได้แก่ อายุ ( 12 เดือน: HR, 0.615 อีกครั้ง: HR, 0.428) ในกลุ่มผู้ป่วยทุกรายอัตราการตอบสนองทั่วไป (ORR) เท่ากับ 40.9% สำหรับแขน ribociclib และ 29.7% สำหรับแขนควบคุมปลอม (P = .00098) ในผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับการวัดปริมาณ ORR มีค่าร้อยละ 50.9 เทียบกับ 36.4% เป็นรายบุคคล (P = .000317) อัตราการได้รับประโยชน์ทางคลินิกเท่ากับ 79.9% เมื่อเทียบกับ 67.3% ในแต่ละราย (P = .000340) ช่วงกลางของงานนำเสนอคือ 15.1 เดือนสำหรับแขน ribociclib ที่ตัดกันและ 11.4 เดือนสำหรับแขนควบคุม ผลการวิจัยที่ได้รับการยืนยันอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่า ribociclib มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญตามความเป็นจริงเพื่อที่จะสลายตัวและลดความเจ็บปวดลงอย่างมีนัยสำคัญทางคลินิกในช่วงก่อนกำหนดประมาณ 2 เดือนหลังจากเริ่มก่อตั้ง Neutropenia เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เป็นมิตร (AE) มากที่สุดในทั้งสองแขนสำรวจ (76%) และแขนบำบัดปลอม (8%) ในผลการรักษาความปลอดภัยที่สดชื่น 6 ใน 10 รายที่ได้รับ ribociclib arm มีประสบการณ์ในการลดอาการ neutropenia 3/4 ในขณะที่ทำการรักษาปลอมและ 4% ในกลุ่มที่ได้รับยาปลอม ร้อยละสองของผู้ป่วยในแขนสำรวจและ 1% ในแขนการรักษาปลอมมีประสบการณ์เกี่ยวกับอาการไข้หวัดนิวทรัมที่เกี่ยวข้องกับโรคไข้และโรค AE ที่แตกต่างกัน ได้แก่ กระพริบร้อน, เจ็บป่วย, leukopenia และความทุกข์ทรมาน / ความกระชับร่วมกัน การรับยา ribociclib ผสมกับการรักษาด้วยต่อมไร้ท่อเพียงอย่างเดียวคือ neutropenia (ร้อยละ 60.6 และ 3.6) และ leukopenia (ร้อยละ 14.3 เทียบกับร้อยละ 1.2) การรักษาเสร็จสิ้นใน ribociclib 48.1% (n = 161) และ 64.1% (n = 216) ของการรวบรวมการรักษาปลอม ความเจ็บป่วยและความอิ่มเอมเป็นสาเหตุของการหยุดชะงักของยา ribociclib (ร้อยละ 36.4) เมื่อเทียบกับร้อยละ 51.6 และร้อยละ 3.6 (n = 12) ในเดือนมกราคมปี พ.ศ. 2561 เอฟดีเอยอมรับว่า ribociclib มีการก้าวกระโดดไปข้างหน้าเพื่อใช้ในการผสมกับ tamoxifen หรือ AI เป็นวิธีการรักษาที่ล้ำหน้าสำหรับหญิงวัยก่อนหน้าหรือในช่วงระยะตั้งครรภ์ที่มีฮอร์โมนเพศชายที่รับฮอร์โมนที่ติดเชื้อ HER2-negative หรือโรคมะเร็งในระยะแพร่กระจาย Ribociclib ได้รับการยืนยันโดย FDA เพื่อใช้ในการผสมผสานกับสารยับยั้ง aromatase เพื่อการรักษาที่ทันสมัยของสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มีฮอร์โมนรับบวกการเจริญเติบโตของหัวอกขับเคลื่อน HER2-negative

Support by |Nolvadex