พิจารณาความเสี่ยงโรคหัวใจเมื่อเลือกเต้านมเสริมความเป็นพิษต่อมไร้ท่อ

นักวิเคราะห์กล่าวว่าในสตรีที่มีพื้นหลังที่มีเนื้องอกที่ไม่เป็นมะเร็งที่แพร่กระจายได้ผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดจะเป็นตัวช่วยเสริมที่แข็งแกร่งในขณะที่การตัดสินใจว่าสารตัวยับยั้ง aromatase หรือ tamoxifen จะดีที่สุดหรือไม่ การสำรวจโดยละเอียดและการตรวจสอบเมตาดาต้าของ 26 การทดลองที่ผ่านการควบคุมแบบสุ่มและการตรวจสอบเชิงสังเกตเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการติดเชื้อในระบบหัวใจและหลอดเลือดทั้ง 7 แบบทำให้เกิดอันตรายจากการแข็งตัวของหลอดเลือดดำมากขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับ tamoxifen และยา aromatase inhibitor Anthony Matthews, PhD, จาก London School of Hygiene and Tropical Medicine และคู่ค้าสังเกตเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นด้วยความเสี่ยงที่สูงขึ้นของเนื้อเยื่อที่ตายแล้วและ angina ในกล้ามเนื้อหัวใจตายในผู้ป่วยที่ได้รับ aromatase inhibitors และผู้ที่ได้รับ tamoxifen “โดยไม่คำนึงว่าจะมีสาเหตุมาจากอันตรายที่ลดลงของเนื้อตายในกล้ามเนื้อหัวใจตายในผู้ป่วย tamoxifen หรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของผู้ที่เป็นตัวยับยั้ง aromatase จะไม่เป็นที่แน่ชัดเนื่องจากผลลัพธ์ของผลกระทบแต่ละอย่างของ tamoxifen และสารยับยั้ง aromatase ไม่แน่นอน” วารสารการแพทย์ การตรวจสอบดังกล่าวทำให้ไม่สามารถยืนยันถึงผลกระทบของการรักษาต่อมไร้ท่อได้จากผลการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งทำให้ยากที่จะทำการอนุมานแมตทิวส์และผู้ร่วมสร้างได้ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า “การตรวจสอบนี้กำหนดความต้องการในการสังเกตการณ์ทางคลินิกและการคาดการณ์การป้องกันที่น่าจะเป็นไปได้ในขณะที่รับรองการรักษาด้วยต่อมไร้ท่อแก่สตรีที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดแดงอุดตันในหลอดเลือดดำ” แม้ว่าการตัดสินใจของสารยับยั้ง aromatase หรือ tamoxifen นั้นจะขึ้นอยู่กับความเพียงพอของการเกิดซ้ำของการเจริญเติบโตของหนูการตรวจนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยแต่ละรายมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดควรเป็นความคิดที่สำคัญ .” พวกเขาสังเกตเห็นว่าในขณะที่มีการใช้งาน tamoxifen ที่ไม่มีสถานะของวัยหมดประจำเดือนกฎในสหราชอาณาจักรมีการเปลี่ยนแปลงในปี 2549 หลังจากพิสูจน์ว่าสารยับยั้ง aromatase มีความแข็งกว่าในสตรีวัยหมดระดู โดยและโดยความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการรักษาต่อมไร้ท่อเพื่อเพิ่มโอกาสการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยการซึ่มผลกระทบต่อการป้องกันหัวใจและหลอดเลือดของ estrogens “การรอดชีวิตที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่มะเร็งทรวงอกการติดเชื้อในระบบหัวใจและหลอดเลือดได้กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างมากในเรื่องของความขาดแคลนและการเสียชีวิตอันยาวนานของผู้รอดชีวิตมะเร็งในครรภ์” ผู้ตรวจสอบกล่าวว่า เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการรักษาเจริญเติบโตและอันตรายของการติดโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นพื้นฐานในการให้คำแนะนำการดำเนินการต่อต้านและการบริหารงานของผลกระทบหัวใจและหลอดเลือดไม่เอื้ออำนวย การตรวจสอบที่รวมอยู่ในการตรวจสอบได้แสดงผลสำหรับผลการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้ง 7 ชนิด ได้แก่ การแข็งตัวของหลอดเลือดดำเนื้อเยื่อตายในกล้ามเนื้อหัวใจอัมพาตโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหัวใจผิดหวังจังหวะและการติดเชื้อของเส้นเลือดฝอย ไม่ได้มีการค้นคว้าเช่น revascularization หัวใจวายกะทันหัน cardiomyopathy เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบหรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ผลการวิจัยที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ การแข็งตัวของลิ่มเลือดใน 15 รายพิจารณาถึงความเป็นเนื้อร้ายของกล้ามเนื้อหัวใจตายในการศึกษา 14 ครั้งและโอกาสในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองใน 12 การตรวจสอบจำนวนมากในการตรวจสอบมีความเสี่ยงต่อการเอียงและผลกระทบจากโรคหัวใจและหลอดเลือดถูก จำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลงทะเบียนด้านเนื้องอกวิทยาภายหลังการเพิ่มภาพผสมผสานสำหรับผลลัพธ์แมตทิวส์และผู้ร่วมสร้างแนะนำ ตัวอย่างเช่นใน 13 ใน 15 การสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มควบคุมการรอดชีวิตที่ไม่เจ็บป่วยได้รับการแยกแยะเป็นผลสำคัญออกจากการตรวจสอบ underpowered เพื่อระบุความแตกต่างญาติในอันตรายของโรคหัวใจและหลอดเลือดผลการรักษาระหว่างแขนรักษา ในทำนองเดียวกันผลโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดได้รับการบันทึกไว้ไม่เพียงพอในจำนวนมากของการตรวจสอบขยายความเป็นไปได้ของระหว่างคิดเกี่ยวกับความหลากหลาย ในการตรวจสอบเชิงสังเกตการณ์ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าคำจำกัดความของผลลัพธ์เป็นที่รู้กันโดยนักวิทยาศาสตร์และแพทย์แล้วความแตกต่างในการเขียนโค้ดของผลลัพธ์น่าจะเป็นอีกความแตกต่างของความแตกต่าง “หากไม่มีการเข้าถึงคำจำกัดความของผลลัพธ์และบันทึกรหัสที่ใช้ในการตรวจสอบเหล่านี้ความเข้าใจอย่างสมบูรณ์ในระดับที่ความแตกต่างนั้นเป็นอันตรายได้ก็คือการทดสอบ” ผู้สร้างการตรวจสอบกล่าวว่า ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับผลของการรักษาต่อมไร้ท่อต่อผลลัพธ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดผสมนั้นทำให้เกิดความเป็นไปได้ในการปรับปรุงปัจจัยเสี่ยงที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นน้ำหนักการสูบบุหรี่การใช้ statin และการอนุญาตให้สุรา “อย่างไรก็ตามการทำความเข้าใจผลกระทบของการรักษาต่อมไร้ท่อต่อผลการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดในคลินิกที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นอาจช่วยให้แพทย์สามารถมุ่งเน้นในการจัดการกับการรักษาผลลัพธ์เหล่านี้ไว้ในผู้รอดชีวิตจากการตายของทรวงอกได้” นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการตรวจสอบด้วยการสังเกตการณ์ในวงกว้างช่วยเพิ่มความเข้าใจและองค์ประกอบที่ลึกซึ้งในการวัดความเสี่ยงด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดและการรักษาด้วยยาควบคู่ไปกับการกำหนดความหมายที่ชัดเจนของโอกาสในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

Support by |Nolvadex