การรักษามะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม (Breast cancer) เป็นโรคมะเร็งที่เกิดจากเนื้อเยื่อที่มีความผิดปกติส่วนใดส่วนหนึ่งภายในเต้านมเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็งและขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นก้อนเนื้อร้าย ก่อนจะลุกลามไปสู่เนื้อเยื่อข้างเคียงและแพร่กระจายไปยังเซลล์อื่นของร่างกาย มะเร็งชนิดนี้สามารถพบได้ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย แต่พบในเพศชายในอัตราที่น้อยมาก   มะเร็งเต้านมเกิดขึ้นอย่างไร การเกิดมะเร็งเต้านม นั้น สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม แต่มีปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้มีอาการเพิ่มมากขึ้น เช่น อายุมากขึ้น พันธุกรรม มีประวัติคนในครอบครัวที่เป็นญาติสายตรงเคยเป็นโรคมะเร็งเต้านม เคยตรวจพบก้อนที่เต้านม หรือ มีประวัติเป็นมะเร็งในระบบสืบพันธ์ การมีระดับเอสโตรเจนในเลือดสูงตลอดเวลา การมีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ร่วมด้วย ได้แก่ ความอ้วน พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การดื่มแอลกอฮอล์ การขาดการออกกำลังกาย หรือ การได้รับรังสีต่างๆ ในปริมาณสูง เป็นต้น   อาการและอาการแสดงของมะเร็งเต้านม บางครั้งผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม อาจไม่มีอาการของมะเร็งเต้านม หรือบางครั้งอาการผิดปกติที่เป็นอาจไม่ใช่โรคมะเร็งก็ได้ ดังนั้นจึงควรไปพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติ คือ มีก้อนหนาๆ ในเต้านมหรือใต้แขน บริเวณหัวนมบุ๋ม มีน้ำเหลือง หรือมีแผล เต้านมมีผื่น แดง ร้อน ผื่นคล้ายผิวส้มมีอาการปวดบริเวณเต้านม ทั้งนี้อาการแรกเริ่มอาจเป็นการตรวจเต้านมด้วยตนเอง แล้วคลำได้ก้อนผิดปกติที่เต้านมแล้ว ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจยืนยันต่อไป   การตรวจยืนยันโรคมะเร็งเต้านม การรักษาโรคมะเร็งเต้านม นั้น จะเริ่มตั้งแต่แพทย์ได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งกระบวนการค้นพบโรคนั้น เริ่มจากการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง หรือ การเอ็กซเรย์ หรือ การตรวจพบการมีแคลเซียมเป็นจุดที่ผิดปกติจาการตรวจเอ็กซเรย์  หรือ การตรวจทางรังสีวิทยา เช่น  การใช้เครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านมเพื่อการวินิจฉัย (diagnostic mammography) การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงถ่ายภาพเต้านม(ultrasound) การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถ่ายภาพเต้านม (MRI) เป็นต้น และเมื่อพบความผิดปกติของเต้านม แพทย์จะทำการรักษา เช่น การตัดก้อนเชื้อ และส่งชิ้นเนื้อ เพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา (biopsy) เพื่อยืนยันว่า เป็นโรคมะเร็งเต้านม   การรักษาโรคมะเร็งเต้านม   การรักษาโรคมะเร็งเต้านมนั้น มีหลายวิธี แพทย์จะพิจารณาเลือกใช้ขึ้นอยู่กับ ระดับอาการและความรุนแรงของผู้ป่วยแต่ละรายได้แก่   1. การผ่าตัด เป็นการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อมะเร็งออกไป และรวมถึงเนื้อเยื่อที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งให้หมดเกลี้ยงไป ไม่ให้เหลืออยู่เพื่อป้องกันไม่ให้โรคกลับเป็นซ้ำ เช่น ถ้าตรวจพบเซลล์มะเร็งเต้านมแพทย์อาจพิจารณาผ่าตัดเต้านมทิ้งออกทั้งเต้า การรักษาวิธีนี้จะเลือกใช้ในผู้ป่วยที่ตรวจเจอมะเร็งเต้านมในระยะแรก เป็นผู้ป่วยที่มีการตรวจร่างกายสม่ำเสมอ และเพิ่งตรวจเจอเซลล์มะเร็ง  โดยมีปัจจัยที่จะต้องพิจารณาร่วมกับการผ่าตัด คือ  ลักษณะของมะเร็ง (Tumor Features) ตำแหน่ง ขนาดของก้อน และการกระจายตัวของมะเร็ง   นอกจากนี้ต้องพิจารณา ปัจจัยด้านตัวผู้ป่วยเอง เช่น ผู้ป่วยอายุน้อยอาจเลือกใช้วิธีอื่น เนื่องจากมีผลกับภาพลักษณ์  พันธุกรรมหรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ โรคประจำตัวที่ไม่สามารถรักษาวิธีอื่นๆได้   2. รังสีรักษา รังสีรักษา หรือ ที่เรารู้จักกันว่า การฉายรังสี เป็นวิธีการรักษาที่มีความสำคัญอีกแบบหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งในระยะเริ่มต้นและระยะแพร่กระจาย เป็นการรักษาเฉพาะตำแหน่ง เช่นเดียวกับการผ่าตัด เพราะแพทย์จะฉายรังสีเฉพาะบริเวณที่มีก้อนมะเร็งโดยให้เนื้อเยื่อข้างเคียงได้รับความเสียหายน้อยที่สุด การให้รังสีนอกจากเพื่อทำให้หายขาดจากโรคแล้ว ยังใช้เพื่อบรรเทาอาการจากโรคในกรณีที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ วิธีนี้มีข้อดีคือ ผู้ป่วยไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลและอาการแทรกซ้อนน้อยมาก เพราะว่าใช้รังสีจำนวนค่อนข้างน้อย แต่ก็มีข้อเสียเล็กน้อยคือ จะได้ผลช้ากว่าวิธีการผ่าตัดเล็กน้อย   3. เคมีบำบัด การให้เคมีบำบัดในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหรือที่เราเรียกกันว่า คีโม นั้น จะมีสูตรยาเคมีหลายสูตร มีทั้งแบบใช้ยาตัวเดียวหรือยาหลายตัวผสมกัน ทั้งแบบยาฉีดหรือยากิน ทั้งแบบให้ยาทุกสัปดาห์และทุก 3-4 สัปดาห์ ใช้เวลาในการให้ยาเคมีครบประมาณ 3-6 เดือน และนอกจากยาเคมีจะไปทำลายเซลส์มะเร็งที่มีการเจริญเติบโตและแบ่งตัวอย่างรวดเร็วในร่างกายแล้ว ยังจะไปทำลายเซลส์ปกติของร่างกายที่มีการเจริญแบ่งตัวด้วย เช่น เซลส์เม็ดเลือด เกล็ดเลือด เนื้อเยื่อในช่องปาก ลำไส้ และเส้นผม เป็นต้น ทำให้มีผลข้างเคียง เช่น การติดเชื้อ แผลในปาก เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย และผมร่วงได้   4. การรักษาโดยใช้ฮอร์โมน การใช้ยาต้านฮอร์โมนการรักษามะเร็งเต้านม หรือ การใช้วิธีการทางด้านฮอร์โมน ก็คือ หากมะเร็งเต้านมนั้น ตอบสนองต่อ ฮอร์โมน คือ จะเติบโตขึ้น เมื่อได้รับการกระตุ้นจากฮอร์โมน เราก็ทำการรักษาโดยการลดปริมาณฮอร์โมนในร่างกายลง หรือ ใช้ยาที่เข้าไปขัดขวางการส่งสัญญาณของฮอร์โมนที่เซลล์มะเร็ง โดยทั่วๆ ไปแล้วการรักษาด้วยวิธีฮอร์โมนจะได้ผลดี ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ตรวจพบว่า เป็นเซลล์ที่มีตัวรับสัญญาณฮอร์โมนอยู่ในเซลล์ ซึ่งพบได้ประมาณ  60 – 70% ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนสูงอายุ เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่ามีผลแทรกซ้อนข้างเคียงน้อยกว่าการให้เคมีบำบัดมาก และวิธีการบริหารยาก็สะดวกสำหรับผู้ป่วยมากกว่าการให้เคมีบำบัด การรักษาด้วยวิธีการทางด้านฮอร์โมน สามารถใช้ได้กับทั้งผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ ยังมีประจำเดือนอยู่ และ หมดประจำเดือนแล้ว แต่วิธีการเลือกใช้จะแตกต่างกัน ซึ่งมีเงือนไขว่า การตรวจชิ้นเนื้อมะเร็ง จะต้องมีเซลล์ที่มีตัวรับสัญญาณฮอร์โมนอยู่ในเซลล์ ที่ทำการตรวจ มี 2 ชนิดคือ เอสโตรเจนรีเซบเตอร์ (Estrogen receptor, ER) และ โปรเจสโปรเจสเตอโรนรีเซบเตอร์ (Progesterone receptor, PR)   นอกการรักษาด้วยวิธีต่างๆ แล้ว การใช้ยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (targeted therapy) ก็เป็นทางเลือกที่จะใช้ในการรักษาร่วมกับวิธีอื่นๆ ได้ สิ่งสำคัญที่สุดและเป็นหัวใจของการรักษาโรคมะเร็งเต้านม คือ “การตรวจเต้านมด้วยตนเอง” หากตรวจพบก่อนและเร็วที่สุด การรักษาก็จะทำได้เร็วและมีโอกาสที่เซลล์มะเร็งจะไม่ลุกลามไปเนื้อเยื่อและอวัยวะอื่นๆ ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตามปกติต่อไป   ขอบคุณที่มา honestdocs.co

Support by |Nolvadex