หน้าหลัก

บทความเกี่ยวกับยา Nolvadex

บทความเกี่ยวกับยา Novadex

 • แก้ปัญหานอนไม่หลับ By Dtogenthailand
  การแก้ไขปัญหานอนไม่หลับ ที่มาจากฮอร์โมนเพศลดลง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มวัยทอง นอกจากการทานดีโตเจนหรือบลูทาเจน เพื่อปรับระดับฮอร์โมนเพศให้ดีขึ้นแล้ว READ MORE
 • การรักษาของมะเร็งเต้านมระยะที่ 2
  บางครั้งมะเร็งเต้านมไม่สามารถวินิจฉัยได้จนกว่าจะเข้าสู่ระยะที่ 2 แม้มะเร็งบางชนิดวินิจฉัยยาก ขณะที่มะเร็งเต้านมตรวจพบในระยะเริ่มต้น ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะสามารถรักษาให้หายขาดได้ READ MORE
 • ความหมายของโรคมะเร็งเต้านมก็คือเนื้องอกชนิดร้าย
  มะเร็งคือเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตผิดปกติซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นโรคมะเร็งเต้านมก็คือเนื้องอกชนิดร้ายที่มีจุดเริ่มต้นมาจากเนื้อเยื่อภายในเต้านม READ MORE
 • การเปลี่ยนแปลงของเซลล์เนื้อเยื่อเต้านมผิดปกติ
  ความรู้โรคมะเร็ง           สัญลักษณ์โบชมพู (Pink Ribbon) สัญลักษณ์ของการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านมในผู้หญิง เมืองไทยก็มีการรณรงค์เรื่องมะเร็งเต้านมกันอย่างแพร่หลาย READ MORE
 • มะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงคือมะเร็งเต้านม
  ความรู้โรคมะเร็ง หนึ่งในโรคร้ายที่ผู้หญิงทั่วโลกต่างหวาดกลัวคือ มะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิง และมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปอด READ MORE
 • วิธีการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
  กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปัจจุบันมะเร็งเต้านม-มะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในหญิงไทย แนะกลุ่มเสี่ยงควรเอาใจใส่ ตรวจเช็คสุขภาพ องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดให้เดือนตุลาคมของทุกปี READ MORE

Product by | Gclub

Support by |Nolvadex